Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Mooni

Tüüp
Kinnistud
Otstarve
maatulundusmaa
Hind
12800 €
OTSE OMANIKULT kuulutus. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Katastritunnus(ed)

Objekti alghind: 12800 eurot

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Link enampakkumise lehele: http://www.maaamet.ee/maamyyk/index.php?e_id=341

Kuulutuse detailid

Aegub
10.12.2019 11:00

Kontaktid

Müüja
Maa-amet
Telefon
675 0865, 675 0128, 675 0174
E-post
maaamet@maaamet.ee