Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

KANGRU

  • Oksjoni ülevaade
  • Pakkumised 0
Tüüp
Kasvav mets
Nimi
KANGRU
Maakond
Viljandi maakond
Vald
Viljandi vald
Maaportaali eksperdipaketi (kuu- või aastatasu) kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Alghind
17 500 €
Hind hetkel
0 €
Hinnasamm
100 €
Pakkumisi
0
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Katastritunnus(ed)
Raieliik:
  • lageraie: ca 4,4 ha
Pindala kokku: ca 4.4 ha
Raiutavad puuliigid:
  • kuusk: ca 269 tm
  • hall-lepp: ca 261 tm
  • mänd: ca 103 tm
  • kask: ca 56 tm
  • haab: ca 12 tm
Raiutavad puuliigid kokku: ca 701 tm kasvavat metsa
Metsamaterjali väljaveo tähtaeg
29.01.2020
Metsateatise pikendamise võimalus ühe aasta võrra
jah
Ligipääs avalikult teelt
ei
Kolmandate isikutega ligipääsu ja vahelaoplatsi kooskõlastused hangib
Ostja
Langid on tähistatud
ei
Välja- ja kokkuveoteed on tähistatud
ei
Kinnistu piirid on tähistatud
ei
Seemnepuud ja säilikpuud on tähistatud
ei

PEALE RAIETÖÖDE LÕPETAMIST LANK KORISTADA JA RÖÖPAD SILUDA NING LANK ANDA ÜLE METSA OMANIKULE

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
18.02.2019 11:15
Oksjoni lõpp
04.03.2019 12:15
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
17 500 €
Hinnasamm
100 €
Hind hetkel
0 €
Pakkumisi
0
Tehingu sõlmimise tähtaeg
7 päeva

Oksjoni objekti ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud piiratud asjaõigustega ja muude kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks kasvava metsa raieõiguse müügileping, üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud

Oksjoni objekti eseme valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ei kehti Müüjale teadaolevaid muinsuskaitsealaseid ja looduskaitsealaseid

Oksjoni objekti osas ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistusavaldusi

Juhul, kui Oksjoni objekti suhtes esinevad eelpooltoodud punktides nimetatud asjaolud, siis on need asjaolud Oksjoni objekti andmetes täielikult välja toodud