Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Laane-Tamme

  • Oksjoni ülevaade
  • Pakkumised 1
Tüüp
Kinnistud
Nimi
Laane-Tamme
Maakond
Harju maakond
Vald
Kuusalu vald
Maaportaali eksperdipaketi (kuu- või aastatasu) kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Alghind
26 000 €
Hind hetkel
26 000 €
Piirhind
35 000 €
Hinnasamm
200 €
Pakkumisi
1
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Katastritunnus(ed)
Pindala
3.23 ha, millest metsamaa 2.99 ha
of which arable land 0.00 ha
millest rohumaa 0.00 ha
Puuliigid:
  • mänd: ca 429 tm
  • kuusk: ca 232 tm
  • sanglepp: ca 168 tm
  • kask: ca 5 tm
Puuliigid kokku: ca 834 tm kasvavat metsa
Metsaregistri andmete aeg
28.01.2019

Metsakinnistu Kuusalu vallas Kasispea külas, juurdepääs teelt.

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
01.02.2019 17:00
Oksjoni lõpp
22.02.2019 14:00
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
26 000 €
Hinnasamm
200 €
Hind hetkel
26 000 €
Piirhind
35 000 €
Pakkumisi
1
Tehingu sõlmimise tähtaeg
14 päeva
Tehingu sõlmimise koht
Tallinn
Tehingu sõlmimisega
seotud kulude tasumine
ostja

Oksjoni objekti ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud piiratud asjaõigustega ja muude kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks kasvava metsa raieõiguse müügileping, üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud

Oksjoni objekti eseme valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ei kehti Müüjale teadaolevaid muinsuskaitsealaseid ja looduskaitsealaseid

Oksjoni objekti osas ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistusavaldusi

Juhul, kui Oksjoni objekti suhtes esinevad eelpooltoodud punktides nimetatud asjaolud, siis on need asjaolud Oksjoni objekti andmetes täielikult välja toodud