Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Lääne-Õpsepa

  • Oksjoni ülevaade
  • Pakkumised 0
Tüüp
Kinnistud
Nimi
Lääne-Õpsepa
Maakond
Lääne maakond
Vald
Lääne-Nigula vald
Maaportaali eksperdipaketi (kuu- või aastatasu) kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Alghind
7 000 €
Hind hetkel
0 €
Hinnasamm
100 €
Pakkumisi
0
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Katastritunnus(ed)
Puuliigid:
  • sanglepp: ca 1000 tm
Puuliigid kokku: ca 1000 tm kasvavat metsa
Metsaregistri andmete aeg

Osaliselt segametsaga kaetud metsamaa. On tegemist planeeritava kaitseala kinnistuga.

Metsa puuliigid ja tm ei ole täpsed.

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
04.02.2019 09:30
Oksjoni lõpp
18.02.2019 18:00
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
7 000 €
Hinnasamm
100 €
Hind hetkel
0 €
Pakkumisi
0
Tehingu sõlmimise tähtaeg
7 päeva
Tehingu sõlmimise koht
Tallinn
Tehingu sõlmimisega
seotud kulude tasumine
ostja

Oksjoni objekti ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud piiratud asjaõigustega ja muude kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks kasvava metsa raieõiguse müügileping, üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud

Oksjoni objekti eseme valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ei kehti Müüjale teadaolevaid muinsuskaitsealaseid ja looduskaitsealaseid

Oksjoni objekti osas ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistusavaldusi

Juhul, kui Oksjoni objekti suhtes esinevad eelpooltoodud punktides nimetatud asjaolud, siis on need asjaolud Oksjoni objekti andmetes täielikult välja toodud