Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Lepa Kaubi küla

  • Oksjoni ülevaade
  • Pakkumised 0
Tüüp
Kasvav mets
Nimi
Lepa Kaubi küla
Maakond
Saare maakond
Vald
Saaremaa vald
Maaportaali eksperdipaketi (kuu- või aastatasu) kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Alghind
25 000 €
Hind hetkel
0 €
Hinnasamm
100 €
Pakkumisi
0
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Katastritunnus(ed)
Raieliik:
  • aegjärkne raie: ca 1,9 ha
Pindala kokku: ca 1.9 ha
Raiutavad puuliigid:
  • mänd: ca 123 tm
  • kuusk: ca 227 tm
Raiutavad puuliigid kokku: ca 350 tm kasvavat metsa
Metsamaterjali väljaveo tähtaeg
01.03.2020
Metsateatise pikendamise võimalus ühe aasta võrra
jah
Ligipääs avalikult teelt
jah
Kolmandate isikutega ligipääsu ja vahelaoplatsi kooskõlastused hangib
Müüja
Langid on tähistatud
jah
Välja- ja kokkuveoteed on tähistatud
jah
Kinnistu piirid on tähistatud
jah
Seemnepuud ja säilikpuud on tähistatud
ei

Mets asub maantee ääres,metsas on oma tarbeks tee koht,kõrval kinnistu sel aastal tehtud lageraie.Raiet ei saa teostada 01.03 kuni 01.08,Planeeritud raiealal asub keskkonnaregistri andmetel osaliselt II kaitsekategooriasse kuuluva kanakulli (Accipiter

gentilis) elupaik (kood KLO9122597

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
01.03.2019 09:30
Oksjoni lõpp
31.03.2019 09:30
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
25 000 €
Hinnasamm
100 €
Hind hetkel
0 €
Pakkumisi
0
Tehingu sõlmimise tähtaeg
14 päeva

Oksjoni objekti ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud piiratud asjaõigustega ja muude kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks kasvava metsa raieõiguse müügileping, üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud

Oksjoni objekti eseme valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ei kehti Müüjale teadaolevaid muinsuskaitsealaseid ja looduskaitsealaseid

Oksjoni objekti osas ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistusavaldusi

Juhul, kui Oksjoni objekti suhtes esinevad eelpooltoodud punktides nimetatud asjaolud, siis on need asjaolud Oksjoni objekti andmetes täielikult välja toodud