Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

OKSJONIOBJEKTI ÜLDANDMED

Metsamaterjali nimetus: Madalakvalideediline kasepalk
Ligikaudne kogus (m³): 200
Oksjoni algus: 02.09.2019 10:00
Oksjoni lõpp: 06.09.2019 14:00 (Lõppenud)
Alghind ostuobjekti asukohas:
(ilma käibemaksuta)
40.00 €/m³
Eritingimused:

Palkide pikkus 4,8 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm

Kvaliteet: RMK palkide standard, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded (avaldatud www.rmk.ee) , lubatud laomädanik

 

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

 

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK kodulehel www.rmk.ee avaldatud palkide standardis ja virnmaterjalide standardis kirjeldatud metsamaterjali mõõtmise ning mahu määramise metoodikast ja kvaliteedinõuetest lähtudes.

 

Käesoleva metsamaterjali enampakkumise tulemusel sõlmitavale metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud www.rmk.ee.

 

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab maksetähtaega 15 päeva võrra ületaval arvestuslikul perioodil üleantava metsamaterjali arvestusliku koguse maksumusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

OKSJONIOBJEKTI ASUKOHA ÜLDANDMED

Maakond: Valga
Vald: Otepää