Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Kinnistu Saaremaal Undimäe külas

Lühitutvustus:

Enampakkumisel müüakse Saare maakonnas Saaremaa vallas Undimäe külas asuv kinnistu kogupindalaga 10,67 hektarit!

Kasvava metsa tagavara on ligikaudu 423 tihumeetrit. 

ALGHIND 57 800 (viiskümmend seitse tuhat kaheksasada) EUROT!

Lubatud on alla alghinda jäävad pakkumised!

Oksjoni algus: 31.03.2020 10:00
Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamise lõpuni on:
Oksjoni lõpp:
22.04.2020 14:00
(lõpuni on aega ~ 13 päeva, 2 tundi)
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Kuna kinnisasi sisaldab kokku enam kui 10 ha metsa- ja põllumaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele:

  • Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega.
  • Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandusmaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, välja arvatud kalatoodete ja puuvilla (edaspidi põllumajandustoode) tootmisega.
  • Juriidilisest isikust oksjonil osaleda sooviv isik peab esitama tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2017, 2018 ja 2019 põllumajandus saaduste tootmise või metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine).

Oksjoni võitja kohustub kinnistu jagamise, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 7 (seitsme) tööpäeva jooksul peale oksjoni lõppu. Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks. 

Ostu-müügisumma tuleb kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole. Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, kinnistu jagamise, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Lubatud on alla alghinda jäävad pakkumised, millega müügikohustust ei kaasne, kuid Müüjal on õigus alla alghinda jääv pakkumine 72 tunni jooksul peale pakkumise saamist vastu võtta. Alla alghinda jääv pakkumine tuleb esitada e-posti teel aadressile info@maaportaal.ee digiallkirjastatuna hiljemalt 24 tunni jooksul peale oksjoni lõppu.

Kõik kinnistu jagamise, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub Ostja enda kanda võtma. 

Omanik müüb kinnistu hooned seisundis, millises on need pakkumise tegemise hetkel. Omanik ei vastuta kinnistul asuvate ehitiste esinevate võimalike varjatud puuduste eest ning Ostjal ei ole õigust esitada omaniku vastu nõudeid müüdava vara (hoonete) puudustega seoses. Omanik müüb kinnistu koos sellel paiknevate hoonetega seisukorras „nagu on“. Omanik ei ole kursis (mh puuduvad vastavad eriteadmised) kinnistutel asuvate hoonete ehitustehnilise seisukorraga, Ostja peab pakkumist tehes ja enampakkumise võitmisel ning kinnistu omandamisel arvestama ehitiste võimalike sanitaar- ja kapitaalremonttööde ja muude sarnaste kuludega. Omaniku poolt müüdavatel kinnistutel paiknevatel ehitistel/hoonetel puuduvad energiamärgised.

Alghind:
57 800 €
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit