Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Lodjapõllu kinnistu

Lühitutvustus:

Enampakkumisel müüakse mõtteline osa kinnistust, pindalaga 13,46 ha, põllumajandusmaa, asukohaga Pärnumaa, Tori vald, Taali küla, Lodjapõllu. 

Prias: põllukultuurid.

Rendilepingu info on kirjas oksjoni detailandmetes. 

ENAMPAKKUMISE ALGHIND ON 100 000 (ükssada tuhat) EUROT.

Lubatud on esitada alla alghinda jäävaid pakkumisi, millega müüjale müügikohustust ei kaasne, kuid müüja võib vastu võtta ka alla alghinda jääva pakkumise, teavitades enda vastavast otsusest 72 tunni jooksul alates oksjoni lõppemisest. 

Oksjoni algus: 21.11.2021 08:00
Oksjonil osalemise sooviavalduse esitamise lõpuni on:
Oksjoni lõpp:
08.12.2021 12:00
(lõpuni on aega ~ 4 päeva, 7 tundi)
Eritingimused:

Oksjonil osalemise sooviavaldus koos automaatpakkumisega tuleb esitada mitte hiljem kui 30 minutit enne oksjoni lõppu.

Oksjoni võitja kohustub ostu-müügi ning asjaõiguslepingu sõlmima hiljemalt 21 (kahekümne ühe) päeva jooksul peale oksjoni lõppu.

Kuna kinnisasi sisaldab kokku enam kui 10 hektarit põllu- ja metsamaad peab enampakkumisel osaleda sooviv juriidiline isik vastama kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse nõuetele:

Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi kodanikul (eraisikul) on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.

Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud põllumajandustoodete tootmisega.

Juriidilisest isikust osaleda sooviv isik peab esitama tõendi, et ta on tegelenud aastatel 2018, 2019 ja 2020 Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete, (välja arvatud kalatoodete ja puuvilla) põllumajandustoode tootmisega.

Peale oksjoni lõppu kohustuvad enampakkumise Võitja ja Müüja allkirjastama müügitehingu tingimuste dokumendi, mille oksjoni Korraldaja edastab notaribüroole lepingu ettevalmistamiseks.

Ostu-müügisumma tuleb Ostjal kanda enne tehingu sõlmimist notari deposiitkontole.

Deposiitkontole kantud ostusumma kantakse Müüjale välja 3 pangapäeva jooksul peale "plommi" kontrolli, ostu-müügi ja asjaõiguslepingu esitamist kinnistusosakonnale ning tingimusel, et kinnistusosakonnale pole esitatud ühtegi teist kinnistamisavaldust.

Kõik kinnistu jagamise ja ostu-müügi ning asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kohustub Ostja enda kanda võtma.

Ostja kohustub lisaks ostuhinnale tasuma kinnistu jagamisega seotud maamõõdutööde arve  summas 960 (üheksasada kuuskümmend) eurot, peale maamõõdubüroolt arve saamist, kui maamõõtja on endapoolsed kohustused täitnud ja objekt on valmis katastrisse kandmiseks. 

Alghind:
100 000 €
Hinnasamm: 100 €
Pikenev lõpp: 10 minutit
Hind hetkel:
100 000 €