Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

Männi,Järvajõe küla

  • Oksjoni ülevaade
Tüüp
Kinnistud
Maakond
Lääne-Viru maakond
Maaportaali paketi kasutajatele kuvatakse müüja kontaktinfo tasuta. Loe lähemalt...
Alghind
100 000 €
Hinnasamm
100 €
OTSE OMANIKULT oksjon. Maaportaal OÜ ei vastuta avaldatud Objekti andmete tõelevastavuse, Objekti kvaliteedi ja Objekti kvantideeti eest ega osale müügiprotsessis vahendaja või maaklerina. Täpsem info Tingimustes punkt 10.
Andmete nägemiseks peate olema sisse logitud

Oksjoni detailid

Oksjoni algus
21.03.2024 09:30
Oksjoni lõpp
21.05.2024 10:15
Pikenev lõpp 10 minutit
Alghind
100 000 €
Hinnasamm
100 €
Tehingu sõlmimise tähtaeg
7 päeva
Tehingu sõlmimise koht
kaugtoestus
Tehingu sõlmimisega
seotud kulude tasumine
pooleks

Oksjoni objekti ei ole arestitud, selle suhtes ei ole vaidlusi, seda ei ole koormatud piiratud asjaõigustega ja muude kolmandate isikute õigustega, sealhulgas kinnistusraamatusse mittesissekandekohustuslike kolmandate isikute õigustega nagu näiteks kasvava metsa raieõiguse müügileping, üüri-, rendi- või muud kasutuslepingud

Oksjoni objekti eseme valdamise, kasutamise ja käsutamise suhtes ei kehti Müüjale teadaolevaid muinsuskaitsealaseid ja looduskaitsealaseid

Oksjoni objekti osas ei ole kinnistusosakonnale esitatud kinnistusavaldusi

Juhul, kui Oksjoni objekti suhtes esinevad eelpooltoodud punktides nimetatud asjaolud, siis on need asjaolud Oksjoni objekti andmetes täielikult välja toodud