Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

OKSJONIOBJEKTI ÜLDANDMED

Metsamaterjali nimetus: haavapalk
Ligikaudne kogus (m³): 90
Oksjoni algus: 23.01.2014 10:00
Oksjoni lõpp: 30.01.2014 14:00 (Lõppenud)
Alghind ostuobjekti asukohas:
(ilma käibemaksuta)
35.00 €/m³
Eritingimused:

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Palkide%20standard%2026%2003%202013.pdf)toodud palkide mõõtmise ja mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes. Metsamaterjali mõõtmisandmed esitatakse pakkumise lisas oleval mõõteraporti vormil.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud www.rmk.ee

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Pakkumiste hindamiseks kasutades veoteenuse keskmisele turuhinnale vastavaid veohindu, veohinnad on avaldatud: http://www.rmk.ee/files/KK_veohinnad_veebi_2013.pdf1.pdf

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisel osalemiseks on vajalik esmalt registreerumine oksjoniportaali metsaoksjon.ee  kasutajaks Ostjana ja seejärel enampakkumisele registreerimiseks ( kvalifitseerimiseks) saata sooviavaldus oksjonil osalemiseks oksjoniportaalist või  e-posti teel Müügi korraldaja aadressil puiduturustus@rmk.ee

Enampakkumisele registreerimine 23.01.2014 kell 10:00- 30.01.2014 kell 13:30

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

OKSJONIOBJEKTI ASUKOHA ÜLDANDMED

Maakond: Võrumaa
Vald: Vastseliina