Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

OKSJONIOBJEKTI ÜLDANDMED

Metsamaterjali nimetus: kuusepaberipuit I
Ligikaudne kogus (m³): 4000
Oksjoni algus: 21.10.2014 15:00
Oksjoni lõpp: 28.10.2014 10:00 (Lõppenud)
Alghind ostuobjekti asukohas:
(ilma käibemaksuta)
31.00 €/m³
Eritingimused:

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu Pärnu linna haldusterritooriumil. Müügi korraldaja poolt näidatud oksjoniobjekti asukoha koordinaadid ei oma siduvat iseloomu lepingu sõlmimisel, müügi korraldaja võrdsustab sellega kõik raskeveokiga ligipääsetavad Pärnu linna haldusterritooriumil asuvad tarnekohad.

RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Metsamaterjali mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK virnmaterjalide standardis (avaldatud : http://www.rmk.ee/files/Virnmaterjalide%20standard%2026%2003%202013.pdf) esitatud  virnastusmahu, virnatäiuse koefitsiendi ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://www.rmk.ee/files/RMK%20m%C3%BC%C3%BCgi%20t%C3%BC%C3%BCptingimused_2014.pdf

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab metsamaterjali müügilepingu koguse väärtusele koos käibemaksuga , tasuma ettemaksu või taotlema kehtiva müügilepingu olemasolul selles sätestatud tingimuste kohaldamist.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

oksjon on dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga

OKSJONIOBJEKTI ASUKOHA ÜLDANDMED

Maakond: Pärnumaa
Vald: Pärnu linn