Tehnilistel põhjustel on peatatud pakkumiste tegemine ja oksjonite lõpuaja monitoorimine. Loe lähemalt...

OKSJONIOBJEKTI ÜLDANDMED

Metsamaterjali nimetus: kuusepalk
Ligikaudne kogus (m³): 500
Oksjoni algus: 24.11.2017 10:00
Oksjoni lõpp: 30.11.2017 09:50 (Lõppenud)
Alghind ostuobjekti asukohas:
(ilma käibemaksuta)
64.00 €/m³
Eritingimused:

Palkide pikkus 3,3-5,1 m +ülemõõt, pikkuste samm 30 cm (põhipikkused 4,2;5,1 m),

ladvaläbimõõt 8-32 cm

Kvaliteet: vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1 okaspuupalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee)

Tarneperiood:  detsember 2017  – 15.jaanuar  2018

Alghind müüja laos 64,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks

Pakkumise esitamise tähtaeg 30.11.2017 kell 9:45

Minimaalne müüdav kogus 100 m3

 

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Pakkuja kohustub edukaks osutumisel ostma kõiki väljapakutud pikkusi.

 

 

 

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Palkide mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : https://media.rmk.ee/files/RMK%20palkide%20standard%2013.10.2017.pdf

 

toodud palkide mõõtmise , mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes.

 

 

 

Käesolevas metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud https://media.rmk.ee/files/RMK%20m%C3%BC%C3%BCgi%20t%C3%BC%C3%BCptingimused_2017.pdf

 

 

 

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab maksetähtaega 15 päeva võrra ületaval arvestuslikul perioodil üleantava metsamaterjali arvestusliku koguse maksumusele koos käibemaksuga või  tasuma ettemaksu.

 

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

 

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

 

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

 

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud,  kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

 

OKSJONIOBJEKTI ASUKOHA ÜLDANDMED

Maakond: Rapla
Vald: Rapla